Voimahylsyt 3/8"

OZAT 06M06 hylsy 6mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M06L hylsy 6mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M07 hylsy 7mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M07L hylsy 7mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M08 hylsy 8mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M08L hylsy 8mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M09 hylsy 9mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M09L hylsy 9mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M10 hylsy 10mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M10L hylsy 10mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M11 hylsy 11mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M11L hylsy 11mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M12 hylsy 12mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M12L hylsy 12mm pitkä

 
Tilaustuote
  23.95 € 19.31 € alv. 0%  

OZAT 06M13 hylsy 13mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M13L hylsy 13mm pitkä

 
Tilaustuote
  25.05 € 20.20 € alv. 0%  

OZAT 06M14 hylsy 14mm

 
Tilaustuote
  13.00 € 10.48 € alv. 0%  

OZAT 06M14L hylsy 14mm pitkä

 
Tilaustuote
  26.40 € 21.29 € alv. 0%  

OZAT 06M15 hylsy 15mm

 
Tilaustuote
  14.75 € 11.90 € alv. 0%  

OZAT 06M15L hylsy 15mm pitkä

 
Tilaustuote
  26.40 € 21.29 € alv. 0%